Πρακτικό Επιτροπής και οριστικοί πίνακες πρόσληψης σχολικών καθαριστριών (ΑΔΑ: 6ΠΑΞΩΞ5-ΣΟΝ)

ΑΔΑ: 6ΠΑΞΩΞ5-ΣΟΝ
Θέμα: Πρακτικό Επιτροπής και οριστικοί πίνακες πρόσληψης σχολικών καθαριστριών
Είδος Πράξης: ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ