Αναζήτηση Μελετών

Αναζήτηση μελέτης με λέξεις κλειδιά

    Έτος Σύνταξης Μελέτης
    Αναζήτηση με βάσης το δικαιούχο Φορέα
    Αναζήτηση με βάσης την Υπηρεσία Σύνταξης
    Αναζήτηση με βάσης τη Θεματική Κατηγορία

Μελέτες Δήμου

A/A Τίτλος Έτος σύνταξης μελέτης Φορέας για τον οποίο διενεργήθηκε Υπηρεσία / Ανάδοχος σύνταξης Θεματική κατηγορία Αρ. Αρχείων Αρχεία
1 Αποκατάσταση Του Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Δήμου Από Τις Ζημιές Που Προκλήθηκαν Από Τα Ακραία Καιρικά Φαινόμενα Της 11ης Φεβρουαρίου 2017 Της ΣΑΕ 571 Με Ενάριθμο 2014ΣΕ57100004 2018 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ/Νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνικά Έργα - Υποδομές-Αναπλάσεις 3


2 Βελτίωση Αρδευτικού Έργου Μελισσουργείου, Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά 2015 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ/Νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ύδρευση- Άρδευση – Αποχέτευση 1
3 Βελτίωση Αρδευτικού Έργου Βασιλόπουλου, Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά 2015 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ/Νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ύδρευση- Άρδευση – Αποχέτευση 1
4 Δαπάνες Πολιτιστικών Και Άλλων Δραστηριοτήτων Του Δήμου 2018 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ/Νση Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης 1
5 Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων Δήμου Πλατανιά 2018 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ/Νση Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης 1
6 Τεχνική Έκθεση, Τιμολόγιο Μελέτης & Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας Υγρών Καύσιμων Και Λιπαντικών Για Τις Ανάγκες Των Εγκαταστάσεων, Μηχανημάτων Και Οχημάτων Του Δήμου Πλατανιά Και Των Νομικών Του Προσώπων, 2018 – 2019 2018 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ/Νση Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης 1
7 Αξιοποίηση Γεώτρησης – Ύδρευση Ευρύτερης Περιοχής Τ.Κ. Δελιανών Δ.Ε. Κολυμβαρίου Και Επέκταση Αυτής – Συμπλήρωση Αρδευτικών Δικτύων 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ/Νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνικά Έργα - Υποδομές-Αναπλάσεις 3


8 Αποκατάσταση Και Ανάδειξη Παλαιάς Παραδοσιακής Βρύσης Καμάρας Καληδωνίας Και Περιβάλλοντος Χώρου Αυτής 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ/Νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνικά Έργα - Υποδομές-Αναπλάσεις 1
9 Δαπάνες Διαβίωσης Και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων 2018 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ/Νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινων. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Κοινωνική Πολιτική & Υγεία 1
10 Φυτοτεχνικές Εργασίες 2018 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ/Νση Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Διαχείριση & Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος 1