Γραφείο Δημότη:2821340002

Greek

«Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής»

12 Φεβρουαρίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο)
Ταχ. Δ/νση: Γεράνι
Ταχ. Κώδικας: 73014
Πληροφορίες: Ι. Βουρδουμπά
Τηλ: 28213 40019
E-mail: bourdoumpa@platanias.gr 
Γεράνι, 12/02/2024
Αρ. Πρωτ.: 2156 
Προς: 1.Δήμαρχο Πλατανιά 2. Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 3.Προέδρους ΔΚ Δήμου Πλατανιά  

«Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής»

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας, την 22η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023.

Επισημαίνεται ότι για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας, η οποία είναι δημόσια, μπορούν να υποβληθούν θέματα προς συζήτηση από τα μέλη του Δημ. Συμβουλίου & τους Προέδρους των Δημ. Κοινοτήτων  έως τη Δευτέρα 19/02/2024 & ώρα 15.00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ