Γραφείο Δημότη:2821340002

Greek

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής, διμήνου Μαΐου –Ιουνίου 2024

17 Ιουνίου 2024

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής διμήνου
Μαΐου – Ιουνίου 2024, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά
στο Γεράνι Κυδωνίας, την 1 η του μηνός Ιουλίου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, σε
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7
του Ν. 5056/2023 .
Επισημαίνεται ότι για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας, η οποία είναι δημόσια, μπορείτε να
υποβάλλετε θέματα προς συζήτηση έως την Παρασκευή 28/06/2024 & ώρα 14.00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ