Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει  διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης προμήθειας  υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου,  βενζίνης αμόλυβδης και υγραερίου (LPG) κίνησης) για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και οχημάτων και δεδομένης της υποχρέωσης τήρησης παρ. 1 του άρθρ. 4 της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α’) για μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης ή και μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού των εξόδων, ή έως την υπογραφή της σύμβασης που θα προκύψει από την προβλεπόμενη κατά τον χρόνο λήξης της παρούσας  νέα διαγωνιστική διαδικασία  Του Δήμου ΠλατανιάΤου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ.)Της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.Δ.Η.Π.)Της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου ΠλατανιάΤης Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά

Αρχεία