Γραφείο Δημότη:2821340002

Greek

Eναρξη αιτήσεων εγγραφών-επανεγγραφών σε βρεφονηπιακό-παιδικούς σταθμούς του ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ για την περίοδο 2024-2025

17 Ιουνίου 2024

Οι αιτήσεις ξεκινούν από τη Δευτέρα 17/06/2024 και θα διαρκέσουν για ένα μήνα , μέχρι  τις  16-7-2024.

Τα έντυπα των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr , στην ενότητα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σας , στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά, μπορείτε να παραλαμβάνετε έντυπα των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά , από το γραφείο Διοικητικής υποστήριξης των παιδικών σταθμών  ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, στο δημοτικό κατάστημα στο Γεράνι , από τους υπαλλήλους ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, εργάσιμες μέρες και ώρες , καθώς επίσης και για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, στο τηλ. 2821340026 -40054.

Οι αιτούντες υποβάλουν την αίτηση τους , θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου ο οποίος θα αποτελεί και τον κωδικό αριθμό τους, με βάση τον οποίο θα αναζητήσουν τη σειρά κατάταξης τους ,στον πίνακα αποτελεσμάτων κατά τη διαδικασία επιλογής.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται είτε ταχυδρομικά, (με απλή επιστολή), στο γραφείο Διοικητικής υποστήριξης των παιδικών σταθμών ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, στο δημοτικό κατάστημα στο Γεράνι: με την ένδειξη για εγγραφή σε παιδικό-βρεφικό σταθμό  ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΓΕΡΑΝΙ Τ.Κ.73014 –είτε αυτοπροσώπως στο δημοτικό κατάστημα στο Γεράνι.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για να γίνει δεκτή αίτηση, λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:

το εμπρόθεσμουποβολής της αίτησης

-η ηλικία του νηπίου(από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

– η ηλικία του βρέφουςαπό ηλικία 18 μηνών μέχρι την ηλικία 2,5 ετών.

– η κατοικία των γονέων (κάτοικοι Δήμου Πλατανιά),

– από το σύστημα μοριοδότησης εξαιρείται η δημοτικότητα , καθώς και οποιαδήποτε σχέση της /του αιτούσας/ντος , με το σταθμό ή τις υπηρεσίες του Δήμου

–  απαγορεύεται η εξαίρεση από το δικαίωμα φιλοξενίας παιδιών μη αυτοεξυπηρετούμενων ωςπρος την ατομική τους υγιεινή

– βεβαίωση υγείας του παιδιού

– δήλωση επιθυμίας με την αίτηση εγγραφής για φιλοξενία ύπνουκαι

-δήλωση επιθυμίας εγγραφής έως δύο δομές με δήλωση προτεραιότητας ανά δομή

– η υποβολή όλων των δικαιολογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής , τα κριτήρια , η μοριοδότηση , τα έντυπα αιτήσεων -υπευθύνων δηλώσεων και λοιπές πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά , στα επισυναπτόμενα αρχεία, στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά www.platanias.grστην ενότητα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Παρακαλούνται οι γονείς να μη βιαστούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής , αν δεν έχουν υποβάλλει πρώτα τις φορολογικές τους δηλώσεις !

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της φορολογικής δήλωσης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τότε μόνο θα προσκομίζουν την υπεύθυνη δήλωση για το ύψος των εισοδημάτων τους .

Οι λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από όλους ανεξαιρέτως.

Η αίτηση εγγραφής γιαπαιδικούς σταθμούς είναι ενιαία φέτος , για όλες τις δομές και οι γονείς σημειώνουν στην αίτηση τον παιδικό σταθμό που τους ενδιαφέρει-μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο δομές , δηλώνοντας ταυτόχρονα και σειρά προτίμησης.

Η αίτηση επανεγγραφής. γιαπαιδικούς σταθμούς είναι επίσηςενιαία φέτος , για όλες τις δομές και οι γονείς σημειώνουν στην αίτηση τον παιδικό σταθμό που τους ενδιαφέρει- ( σημ. μόνο ένα σταθμό -το σταθμό επανεγγραφής).

Αντίστοιχα για το βρεφικό τμήμα του ΒρεφονηπιακούΣταθμούΚοντομαρί υπάρχει ξεχωριστή αίτηση εγγραφής .

Οι γονείς των βρεφών τα οποία κατά το σχολικό έτος 2023-2024 φοίτησαν στο βρεφικό τμήμα της δομής Κοντομαρί και οι οποίοι επιθυμούν τη συνέχιση της φοίτησης τους στο παιδικό τμήμα του σταθμού Κοντομαρί , ή σε άλλο παιδικο σταθμό , (ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ-ΣΚΙΝΕ) θα επιλέξουν το έντυπο της αίτησης ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ