Γραφείο Δημότη:2821340002

Greek

Δημοτική Ενότητα Πλατανιά

Πλατανιάς

Βλαχερωνίτισσα

Βρύσες

Ξαμουδοχώρι

Γεράνι

Κοντομαρί

Κυπάρισσος

Λουτράκι

Μάλεμε

Μανωλιόπουλο

Μόδι

Ντερές