Υπογραφή Σύμβασης έργου «Νέο Παιδικό Τμήμα στον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου

Σήμερα Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά στον Αλικιανό παρουσία του Δημάρχου Πλατανιά κ. Γιάννη Μαλανδράκη , υπεγράφει η σύμβαση για το έργο «Νέο Παιδικό Τμήμα στον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου» ο οποίος βρίσκεται στα Καμισιανά μεταξύ του Πρόεδρου της ΚΕΔΗΠ κ. Αντώνη Καπνισάκη και  της αναδόχου του Διαγωνισμού του Έργου , κας  Κυριακή Πετράκη Πολιτικός Μηχανικός Εργολάβος Τεχνικών Έργων .

Η παρούσα σύμβαση  αφορά τις εργασίες κατασκευής νέων τουαλετών του Παιδικού Σταθμού Κολυμβαρίου , σε νέα διάταξη για τη δημιουργία νέας αίθουσας φιλοξενίας παιδιών καθώς και νέων βοηθητικών χώρων, με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας του Παιδικού Σταθμού Κολυμβαρίου και την κάλυψη των προϋποθέσεων που ορίζει το Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α/2017) περί ελάχιστων χώρων κύριων και βοηθητικών που απαιτούνται για την εκ νέου αδειοδότηση του.