ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και » Πρόγραμμα Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» 2021-2022

Παρακαλούνται όλες οι μητέρες που έχουν λάβει voucher συμμετέχουσες στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και » Πρόγραμμα Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» ,

για εγγραφή των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς  ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ-ΣΚΙΝΕ  &  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ  , να προσέλθουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 9-9-2021 ,

στο Γραφείο Διοικητικής υποστήριξης του ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ , στο  Δημοτικό κατάστημα  στο Γεράνι , για την υπογραφή των συμβάσεων  των παραπάνω προγραμμάτων.

Σημαντικό : Να φέρουν μαζί τους οπωσδήποτε την αστυνομική τους ταυτότητα .

 

Αρμόδια υπάλληλος Γιακουμάκη Βαρβάρα-τηλ. 2821340026

ΕΚ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ