Υπογραφή Συμβάσεων έργων Οδοποιίας στο Δήμο Πλατανιά

Υπογραφή Συμβάσεων έργων Οδοποιίας στο Δήμο Πλατανιά

Στα πλαίσια διαγωνισμών  για την  οδοποιία που είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί, το προηγούμενο διάστημα και αφορούν αποκαταστάσεις  στη οδοποιία του  Δήμου Πλατανιά,  υπογράφτηκαν  και υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται οι παρακάτω συμβάσεις:

  • Η Σύμβαση για τη “ Δημοτική Οδοποιίας Κοντομαρίου”,πρ/σμου 45.303,00€ .
  • Η Σύμβαση για τη “ Βελτίωση Οδικού Δικτύου Τ.Κ. Λάκκων”, πρ/σμού 200.000.00€

  Οι πόροι για τις παραπάνω συμβάσεις είναι από εξειδικευμένους πόρους.

     Έχουν προηγηθεί  το προηγούμενο διάστημα οι συμβασιοποιήσεις και εκτέλεση των παρακάτω έργων:

  • Στην Δ.Ε. Κολυμβαρίου ,”έργα αποκατάστασης ζημιών και οδικού δικτύου” ,πρ/σμου 230.000,00€
  • Στην Δ.Ε. Βουκολιών,” έργα αντιπλημμυρικής προστασίας”, πρ/σμου 170.000,00€
  • Στην Δ.Ε. Πλατανιά , τα έργα “πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών ” , πρ/σμου 170.000,00€,  καθώε
  • και το έργο “ αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου & λοιπών υποδομών Δήμου Πλατανιά ” πρ/σμου 225.000,00€

, ενώ τις επόμενες ημέρες  θα υπογραφούν οι συμβάσεις μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, για τη Δ.Ε.Μουσούρων, πρ/σμου 295.000,00€  και  για την  Τ.Κ. Πρασσέ πρ/σμου 120.000,00€ ( η πίστωση  αυτή  είναι από εξειδικευμένους πόρους).

Τέλος είναι σε εξέλιξη η ολοκλήρωση Μελετών αποκαταστάσεων Οδοποιίας ποσού 1.400.000,00€, για σημειακές παρεμβάσεις σε όλο το εύρος  του οδικού δικτύου του Δήμου Πλατανιά.