Τηλεδιάσκεψη για τη Νέα Γέφυρα Κερίτη στο Δήμο Πλατανιά

Τηλεδιάσκεψη για τη Νέα Γέφυρα Κερίτη στο Δήμο Πλατανιά

Πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες τηλεδιάσκεψη με την Μελετητική Ομάδα, για τη Νέα Γέφυρα του Ποταμού Κερίτη στον Αλικιανό του Δήμου Πλατανιά.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, η ομάδα των Μελετητών , ο Δήμαρχος Πλατανιά κ Ιωάννης Μαλανδράκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ Νικόλαος Καλογερής,

η Γενική Δ/ντρια Ανάπτυξης & Τεχνικών Έργων Περ/ρειας Κρήτης κα Ελένη Δοξάκη, ο Γενικός Δ/ντης του Υπουργείου Υποδομών κ Γεώργιος Καρνέσης, η Δ/ντρια Τεχνικών Έργων του Δήμου κα Άννα Κακαβελάκη και ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ Στυλιανός Δημητρογιαννάκης, καθώς και Υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών.

Από την Ομάδα των Μελετητών έγινε εκτενής παρουσίαση του σχεδιασμού για τη Νέα γέφυρα στο Κερίτη, τα γεωμετρικά της χαρακτηριστικά, τις συναφείς μελέτες όπως , υδρολογικές, οδοποιίας κλπ, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνονται στην υπό εκπόνηση συνολική Μελέτη.

Η Γέφυρα   πρόκειται να χωροθετηθεί,  στα πλαίσια του υφιστάμενου επαρχιακού οδικού άξονα, βόρεια της υπό ανακατασκευής  Ιστορικής Γέφυρα Κερίτη.

Στην συνάντηση αναλήφθηκε η υποχρέωση από το Γενικό Δ/ντη Υποδομών κ. Γ.Καρνέση, να έλθει σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, για την οριστική  χωροθέτηση της Νέας Γέφυρας.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ Νικόλαος Καλογερής, ζήτησε να ληφθεί υπόψη η μεγάλη πλημμυρική παροχή στην ευρύτερη περιοχή όπως αναδείχθηκε το 2019.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ Ιωάννης Μαλανδράκης, ζήτησε να ληφθούν μέτρα για την ευρύτερη αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, τόσο της υφιστάμενης Ιστορικής Γέφυρας Κερίτη, όσο και της συμβολής με τον παραπόταμο του Αλικιανού που συμβάλει πλησίον στο υπό χωροθέτηση σημείο της Νέας Γέφυρας.

Από τη  Μελετητική Ομάδα υπήρξε η δέσμευση  ότι στο πρώτο δίμηνο του 2021 θα ολοκληρωθεί και υποβληθεί ο φάκελος δημοπράτησης του έργου.

Επίσης ο Περιφερειάρχης Κρήτης κος Σταύρος Αρναουτάκης ενημερώθηκε σε πρόσφατη συνάντηση στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, για την πρόοδο της μελέτης, καθώς και για ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο επόμενο διάστημα.