Θέμα: «Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο)

Ταχ. Δ/νση: Γεράνι

Ταχ. Κώδικας: 73014

Πληροφορίες: Ι. Βουρδουμπά

Τηλ: 28213 40019

E-mail: bourdoumpa@platanias.gr

Γεράνι, 19/01/2024

Αρ. Πρωτ.: 992

 

Προς:

1.  Δήμαρχο Πλατανιά

2.  Τακτικά Μέλη Δημοτικού      Συμβουλίου

3.  Προέδρους Δημ. Κοιν. Καράνου & Ορθουνίου

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας την 23η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση για τη συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά στο Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τίτλο: «Υλοποίηση Πλέγματος Δράσεων για την αντιμετώπιση της Υλικής Στέρησης με παροχή Τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) προς τους απόρους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, με παράλληλη στοχευμένη παροχή Συνοδευτικών Μέτρων προς υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξής τους»

Εισηγητής: κ. Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 1. Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών για το έτος 2024

Εισηγητής: κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, Δήμαρχος Πλατανιά

 1. Έγκριση της με αριθμ. 379/2023 Απόφασης ΔΣ ΔΕΥΑΒΑ με τίτλο: «Επανυποβολή τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της ΔΕΥΑΒΑ»

Εισηγητής: κ. Μαυρογένης Ευτύχιος, Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΒΑ

 1. Έγκριση της με αριθμ. 51/2023 Απόφασης ΔΣ ΚΕΔΗΠ (ΑΔΑ: Ψ09ΜΟΚ6Ο-ΜΥΤ) με τίτλο: «Έγκριση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά  οικ. έτους 2024»

Εισηγητής: κ. Καπνισάκης Αντώνης, Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΔΗΠ

 1. Χορήγηση παράτασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων από φυσικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019 Υποέργο (23): Σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης της οδοποιίας στην Δ.Ε. Μουσούρων (Τ.Κ. Λάκκων, Μεσκλών, Φουρνέ)»

Εισηγητής: κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, Δήμαρχος Πλατανιά

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το υποέργο: (26) Εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων οικισμών Τ.Κ. Λάκκων και δρόμων πρόσβασης

Εισηγητής: κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, Δήμαρχος Πλατανιά

 1. Παράταση διακοπής κυκλοφορίας στην οδό από το Χλιαρό έως την Τοπική Κοινότητα Ορθουνίου

Εισηγητής: κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, Δήμαρχος Πλατανιά

 1. Παράταση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Αλικιανού δήμου Πλατανιά –Δημιουργία προπονητηρίου κλασικού αθλητισμού»

Εισηγητής: κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, Δήμαρχος Πλατανιά

 1. Ορισμός εκπροσώπων & επιστημονικού συνεργάτη στο Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (Σ.Ε.ΔΗ.Κ.)

Εισηγητής: κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, Δήμαρχος Πλατανιά

 1. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση του Α/θμιου & Β/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της Π.Ε Χανίων για το έτος 2024-2025

Εισηγητής: κ. Καλαϊτζάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 1. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Πλατανιά στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

Εισηγητής: κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, Δήμαρχος Πλατανιά

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής ανταλλακτικών – βεβαίωσης εργασιών συντήρησης & επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων για το έτος 2024

Εισηγητής: κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ