Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά στο Εργαστήριο «Διακυβέρνηση και ανάπτυξη ικανοτήτων για σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας» και στην 7η και προτελευταία συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CIVITAS SUMP-PLUS-HORIZON 2020” ( 26 -28 Σεπτεμβρίου Παρίσι).

Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά στο Εργαστήριο «Διακυβέρνηση και ανάπτυξη ικανοτήτων για σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας» και στην 7η και προτελευταία συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CIVITAS SUMP-PLUS-HORIZON 2020” ( 26 -28 Σεπτεμβρίου Παρίσι).

Ο Δήμος Πλατανιά, συμμετείχε στο διήμερο (26-27 Σεπτεμβρίου) εργαστήριο για τη «Διακυβέρνηση και ανάπτυξη ικανοτήτων για το σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας» που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Sciences Po, στο Παρίσι. Το Εργαστήριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης «SUMP-PLUS: Sustainable Urban Mobility Planning: Pathways and links to Urban Systems»1, που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζει τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες πόλεις και οικονομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης μαζί με την oμάδα του Δήμου, κα Όλγα Μπερτσουλάκη, Προϊσταμένη Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και η κα Κατερίνα Λίτου, Επιστημονικός Συνεργάτης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων HORIZON αλλά και τους συνεργάτες από τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης με επικεφαλή τον Καθηγητή κ. Θεοχάρη Τσούτσο, και την κα. Σταυρούλα Τουρνάκη, Διευθύντρια της Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης παρουσίασαν συμπεράσματα και αποτελέσματα από τις δραστηριότητες σε θέματα διακυβέρνησης για την βιώσιμη κινητικότητα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Έργου, τη σημασία και τον ρόλο που διαδραματίζει η ανάπτυξη ικανοτήτων στη διαδικασία μετάβασης στη βιώσιμη κινητικότητα για την περιοχή του Πλατανιά που συμμετέχει ως περιοχή πρότυπης μεθοδολογίας για την ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας σε μικρούς τουριστικούς δήμους, τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά τη διαδικασία αυτή, καθώς και την εφαρμογή ειδικών εργαλείων που συνδιαμορφώθηκαν από ερευνητικούς συνεργάτες και εμπειρογνώμονες του εταιρικού σχήματος SUMP PLUS, την ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον συντονιστή φορέα, με στόχο την αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων και την επιλογή μέτρων προτεραιότητας που θα συμβάλουν στην επίλυση και αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο Δήμος Πλατανιά.

Η παρουσίαση απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια και στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία από τους παρευρισκόμενους – συμμετέχοντες τόσο για την μεθοδολογική προσέγγιση αλλά κυρίως για την ουσία της συνοψίζοντας σε αυτή την πρόοδο που σημείωσε η πιλοτική περιοχή του Πλατανιά που λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της (εποχικότητα- τουριστικός προορισμός-πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στη υλοποίηση υποδομών), κατάφερε να δείξει αποτελέσματα και να κάνει σημαντικά και ουσιαστικά βήματα στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας.

Ο κ. Ιωάννης Μαλανδράκης παραχώρησε και συνέντευξη για το θεματικό βίντεο του έργου SUMP PLUS που θα προβληθεί πανευρωπαικά μέσα απο τα διαθέσιμα κανάλια για τη σημασία της συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά σε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας όπως το CIVITAS SUMP PLUS και στα οφέλη που θα αποκομίσει η τοπική αυτοδιοίκηση όταν θα έχει ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό ερευνητικό εργαλείο με το οποίο θα μπορεί να ωριμάσει μελέτες και να διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη έργων και υποδομών σχετικά με την προσβασιμότητα και τη βιώσιμη κινητικότητα στην περιοχή.

Μετά το τέλος του εργαστηρίου για τη διακυβέρνηση, στις 28 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα και η 7η Συνάντηση του Προγράμματος στην οποία το Πολυτεχνείο Κρήτης και ο Δήμος Πλατανιά παρουσίασαν τα συμπεράσματα από τα συμμετοχικά εργαστήρια που έλαβαν χώρα τα προηγούμενα χρόνια, την πρόοδο των εργασιών του εργαστηρίου πόλης, τα έργα-υποδομές που έχουν γίνει καθώς και τα επόμενα βήματα δράσης για τη μετάβαση σε βιώσιμη περιοχή.

1Η ευρωπαϊκή δράση SUMP-PLUS

H Ευρωπαϊκή δράση «SUMP-PLUS: Sustainable Urban Mobility Planning: Pathways and links to Urban Systems”, στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι ο Δήμος Πλατανιά και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης, υλοποιείται στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020 με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της είναι να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την αστική κινητικότητα και να εκμεταλλευτεί νέες ευκαιρίες, μέσω της ανάπτυξης συμμετοχικών εργαστηρίων και της εφαρμογής καινοτόμων εργαλείων σε διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις. To SUMP-PLUS ενθαρρύνει τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες πόλεις και οικονομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη δημιουργίας ισχυρότερων δεσμών με άλλους τομείς της αστικής ζωής, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός, η γεωργία, το εμπόριο, η εκπαίδευση κτλ.

Στο SUMP-PLUS συμμετέχουν 6 Ευρωπαϊκές πόλεις στις οποίες θα δημιουργηθούν τα συμμετοχικά εργαστήρια (ΠλατανιάςΕλλάδα, Manchester-Ηνωμένο Βασίλειο, Antwerp-Βέλγιο, Klaipeda-Λιθουανία, Alba lulia-Ρουμανία, Lucca-Ιταλία), 3 κορυφαία πανεπιστήμια (University College London, Sciences Ρο, Πολυτεχνείο Κρήτης), 5 φορείς εμπειρογνωμόνων στην βιώσιμη κινητικότητα (VECTOS, ΕΙΡ, FGM-AMOR, ΜΕΜΕΧ και SPACE Syntax Limited) και 2 διεθνείς φορείς (ICLEI European Secretariat Gmbh, Union International Des Transports Publics).