Συμμετοχή Δημάρχου Πλατανιά στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. και στην τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.Π.ΑΝ., που θα διεξαχθούν στο Βόλο

Συμμετοχή Δημάρχου Πλατανιά στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. και στην τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.Π.ΑΝ., που θα διεξαχθούν στο Βόλο

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από τον Δήμο από τη Δευτέρα 21 έως και την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, λόγω της συμμετοχής του στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε., επίσης θα συμμετέχει στην 23η Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ., της Δ.Ε.Π.ΑΝ. που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, που θα διεξαχθούν στο Βόλο.

Τον Δήμαρχο θα αντικαθιστά ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης.