Συμμετοχή Δημάρχου Πλατανιά στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Συμμετοχή Δημάρχου Πλατανιά στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από τον Δήμο από την Δευτέρα 3 έως και την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου , λόγω της συμμετοχής του στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ , που θα διεξαχθεί στην Αθήνα .