Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πλατανιά 2015-2019

Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πλατανιά 2015-2019

Στα πλαίσια σύνταξης του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Προγράματος Δήμου Πλατανιά 2015-2019
παρακαλούμε όπως διατυπώσετε, μέσω του παρόντος ερωτηματολογίου, τις απόψεις σας για τα σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου ή της τοπικής σας κοινότητας καθώς και τις προτάσεις για έργα και παρεμβάσεις που θα  μπορούσαν να υλοποιηθούν.
Οι απαντήσεις σας όπως αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: birakis<@>platanias.gr μεχρι την 24η Νοεμβρίου 2014.

Αρχεία