Σε λειτουργία ο νέος ηλεκτροφωτισμός στην Παραλία Πύργου Ψηλονέρου και Μάλεμε

Σε λειτουργία ο νέος ηλεκτροφωτισμός στην Παραλία Πύργου Ψηλονέρου και Μάλεμε

Ολοκληρώθηκε και είναι ήδη σε λειτουργία, από την άνοιξη του 2022, το νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στην παραλία πύργου Ψηλονέρου -Μάλεμε

Ο Δήμος προχώρησε σε αντικατάσταση 125 παλιών και διαβρωμένων ιστών και τοποθέτηση νέων ισάριθμων, με φωτιστικά κορυφής τύπου LED (LightEmittingDiode – Δίοδος Εκπομπής Φωτός) εξοικονόμησης ενέργειας, πράσινης τεχνολογίας, υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας φτάνει σε ποσοστό που μπορεί να υπερβαίνει το 50%.

Κατά τον σχεδιασμό, μελέτη, διαγωνιστική διαδικασία και υλοποίηση της παρέμβασης ελήφθησαν σοβαρά υπόψη από τα αρμόδια τμήματα και συνεργάτες του Δήμου, η ιδιαιτερότητα της περιοχής ως χώρος ωοτοκίας της χελώνας Caretta -Caretta.

Ως αποτέλεσμα διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών που να είναι σε πλήρη αρμονία με τις συστάσεις του αρμόδιου φορέα για την προστασία αναπαραγωγής της χελώνας, καλή πρακτική για την οποία ο Δήμος έλαβε ήδη ευχαριστήρια επιστολή από τον ΑΡΧΕΛΩΝ.

Η παραπάνω προμήθεια- εγκατάσταση, χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και υλοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.