Σε Διαβούλευση ο νέος “Κανονισμός Καθαριότητας” του Δήμου Πλατανιά.

Σε Διαβούλευση ο νέος “Κανονισμός Καθαριότητας” του Δήμου Πλατανιά.

Ο Δήμος Πλατανιά θέτει σε διαβούλευση το σχέδιο του νέου Κανονισμού Καθαριότητας, πρίν την εισαγωγή του για έγκριση, από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως αποτυπώνεται στον πρότυπο κανονισμό (ΦΕΚ 5888/τ.Β΄/15-12-2021), λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες διατάξεις περί αποβλήτων και συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020-2030 και στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΦΕΚ 83/τ.A΄/03-05-2022).

Το Σχέδιο του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Πλατανιά έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου https://hello.crowdapps.net/participation-platanias/challenges/?c=24, ενώ οποιοσδήποτε προτάσεις μπορούν να αποστέλλονται και στο email:papadopoulou@platanias.gr