«Προτάσεις για τον Προσδιορισμό Ενιαίας Επιδότησης με την Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική ( ΚΑΠ)»

«Προτάσεις για τον Προσδιορισμό Ενιαίας Επιδότησης με την Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική ( ΚΑΠ)»

Ο Δήμαρχος Πλατανιά  κ.Μαλανδράκης Ιωάννης , επανερχόμενος με έγγραφο του προς τον Υπουργό & Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς  και σε άλλους φορείς,  παρέθεσε τις προτάσεις του  ενόψει της στρατηγικής αναδιοργάνωσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π),  με δεδομένο ότι  θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση και βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα της χώρας μας , που είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες της οικονομίας μας ,  για την έξοδο από την Οικονομική κρίση.

Στο έγγραφο του ανέφερε ότι με την υφιστάμενη Κ.Α.Π., τα ποσά κατανέμονται και σε επίπεδο Περιφερειών.

Θα μπορούσε λοιπόν η όποια   οριζόντια περικοπή  ενισχύσεων γίνει στο σύνολο της χώρας, να επιμεριστεί επίσης οριζόντια στα ποσά που έπαιρναν οι Περιφέρειες ( σε επίπεδο αγροτών) μέχρι σήμερα. Με αυτό τον τρόπο θα διατηρούσαμε  αναλογική ανακατανομή  σε Περιφερειακό επίπεδο και  προκειμένου να απαλειφθούν στρεβλώσεις και αδικίες που είχαν δημιουργηθεί με το παλιό σύστημα ( ιστορικά στοιχεία) θα μπορούσαν οι Περιφέρειες μέσω των Δ/νσεων Αγροτικής  Ανάπτυξης αλλά και τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ να τις κατανείμουν στις πραγματικές αλλά και καλλιεργούμενες εκτάσεις, εφόσον ως βάση υπολογισμού της νέας ΚΑΠ,  θα λαμβάνεται η στρεμματική έκταση της κάθε καλλιέργειας .

Στην περίπτωση που η Ε.Ε. , θα ήθελε να ενισχύσει περαιτέρω   συγκεκριμένες καλλιέργειες  ( π.χ. οπωροκηπευτικά κλπ) θα μπορούσε ο δείκτης προσαύξησης να ισχύσει για τις παραπάνω καλλιέργειες σε εθνικό επίπεδο και κατά συνέπεια θα λαμβάνεται υπόψη και σε Περιφερειακό Επίπεδο, μέσα από τα καταμερισμένα ήδη  ανά Περιφέρεια ποσά.

Επίσης μπορεί  να λάβει   υπόψη της  συντελεστές προσαύξησης της χορηγούμενης επιδότησης,  ανάλογα με τους χαρακτηρισμούς  των περιοχών  σε Ορεινές, Πεδινές ή ημιορεινές, χαρακτηρισμοί που υφίστανται ήδη, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω μειονεκτικές περιοχές λαμβάνοντας υπόψη και  περιβαλλοντολογικά κριτήρια.

Τελειώνοντας ανέφερε ότι με δεδομένο ότι  η Ε.Ε., έχει στην στρατηγική της την Ευρώπη των Περιφερειών,  ως ένας   τρόπος αφενός αποκέντρωσης και αφετέρου ανάπτυξης, η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική θα πρέπει να  είναι όσο πιο δυνατό δίκαια ,  και να δώσει το  έναυσμα  στην αναζωογόνηση του πρωτογενούς τομέα ο οποίος θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την έξοδο μας από την οικονομική κρίση.

Σχολίασε την υπηρεσία - Πρότεινε ιδέες βελτίωσης

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...