Προσωρινά αποτελέσματα αιτήσεων εγγραφών παιδικών- βρεφονηπιακών σταθμών ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ περιόδου 2021-2022.

Σας ανακοινώνουμε τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων εγγραφών παιδικών- βρεφονηπιακών σταθμών ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ περιόδου 2021-2022.

Ενημερώνουμε  ότι δίδεται προθεσμία 5 πέντε ημερών για ενστάσεις -υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών , αρχομένης από Δευτέρα 9-8-2021.

Επίσης σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την ΑΠΟΦ.Δ.Σ. 21-2021 (ΑΔΑ: ΕΗ46ΟΚ64-ΓΦΒ) , έγινε καθορισμός αριθμού θέσεων βρεφών και νηπίων ανά κατηγορία αιτούντων και ανά δομή,

του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ για το σχολικό έτος 2021-2022 ως εξής :

1.ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

 • πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» ποσοστό 70% της δυναμικότητας-θέσεις : 34
 • πρόγραμμα « Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» ποσοστό 10% της δυναμικότητας-θέσεις :5
 • λοιπές αιτήσεις ποσοστό 20% της δυναμικότητας-θέσεις :9

2.ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΙΝΕ

 • πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» ποσοστό 70% της δυναμικότητας-θέσεις : 21
 • πρόγραμμα « Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» ποσοστό 10% της δυναμικότητας-θέσεις :3
 • λοιπές αιτήσεις ποσοστό 20% της δυναμικότητας-θέσεις :6

3.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ (Αδεια λειτουργίας Απόφ. Δημάρχου 898/2020 601ΛΩΞ5-ΓΜΔ)

ΠΑΙΔΙΚΟΣ :1 ΤΜΗΜΑ

 • πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» ποσοστό 70% της δυναμικότητας-θέσεις : 17
 • πρόγραμμα « Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» ποσοστό 10% της δυναμικότητας-θέσεις :3
 • λοιπές αιτήσεις ποσοστό 20% της δυναμικότητας-θέσεις :5

ΒΡΕΦΙΚΟΣ : 2 ΤΜΗΜΑΤΑ

προσδιορισμός ποσόστωσης ανά τμήμα βρεφικού- θέσεις 14

 • πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» ποσοστό 70% της δυναμικότητας-θέσεις : 10
 • πρόγραμμα « Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» ποσοστό 10% της δυναμικότητας-θέσεις :1
 • λοιπές αιτήσεις ποσοστό 20% της δυναμικότητας-θέσεις :3

Συνολικά και για τα δύο τμήματα :

 • πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» ποσοστό 70% της δυναμικότητας-θέσεις : 20
 • πρόγραμμα « Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» ποσοστό 10% της δυναμικότητας-θέσεις :2
 • λοιπές αιτήσεις ποσοστό 20% της δυναμικότητας-θέσεις :6

Σημ. Αν μετά την τελική κατάταξη των συμμετεχόντων στα προγράμματα «Εναρμόνισης Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» & « Οικονομικής στήριξης

οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας», οι προσφερόμενες θέσεις δεν καλυφτούν , τότε θα τις καταλάβουν οι λοιποί αιτούντες όπως έχουν καταταχθεί ,

ανάλογα με τη σειρά μοριοδότησής τους.

 

Αρχεία