Προσωρινά αποτελέσματα αιτήσεων εγγραφών -επανεγγραφών παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2022-2023

Σας ανακοινώνουμε τα προσωρινά  αποτελέσματα των αιτήσεων εγγραφών -επανεγγραφών παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2022-2023 και ενημερώνουμε ότι για τη συμπλήρωση των αιτήσεων  με ελλείψεις  δίνεται  περιθώριο 5 ημερών από τη Δευτέρα 25/7 μέχρι την Παρασκευή  29/7.

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα οριστικοποιούνται και θα ανοινώνεται η μοριοδότηση των και οι πίνακες επιλογής -επιλαχόντων , μετά την ολοκλήρωση και της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων χορήγησης voucher στις ωφελούμενες μητέρες από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για εγγραφή νηπίων και βρεφών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς .
Στο σταθμό θα εγγράφονται τα νήπια μετά την ολοκλήρωση των οριστικών αποτελεσμάτων.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Αρχεία