Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

  1. Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων από φυσικές καταστροφές 2019: Υποέργο (13): «Αποκατάσταση προσβασιμότητας στο οδικό δίκτυο των ΔΕ Βουκολιών, ΔΕ Πλατανιά, και ΔΕ Κολυμβαρίου»
  2. Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, Υποέργο (10): «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στις περιοχές των ΔΕ Βουκολιών»¨ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
  3. Τροποποίηση της 190/2019 Απόφασης ΟΕ περί: Συγκρότησης Επιτροπής Γνωμοδοτικού Οργάνου για την ανάθεση επιστημονικής Υπηρεσίας με τίτλο: ¨ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, Υποέργο (9): «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στις περιοχές της ΔΕ Μουσούρων (πλην  τκ Λάκκων,  Μεσκλών, Φουρνέ)»¨, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τις  διαδικασίες διαπραγμάτευσης  σύμφωνα με  το άρθρο 32 του  Ν. 4412/2016.
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Γνωμοδοτικού Οργάνου για την ανάθεση επιστημονικής Υπηρεσίας με τίτλο: ¨ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, Υποέργο (8): «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στις περιοχές των τκ Λάκκων, τκ Μεσκλών, τκ Φουρνέ¨, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τις  διαδικασίες διαπραγμάτευσης  σύμφωνα με  το άρθρο 32 του  Ν. 4412/2016.
  5. Συγκρότηση Επιτροπής Γνωμοδοτικού Οργάνου για την ανάθεση επιστημονικής Υπηρεσίας με τίτλο: ¨ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, Υποέργο (10): «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στις περιοχές των ΔΕ Βουκολιών ¨, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τις  διαδικασίες διαπραγμάτευσης  σύμφωνα με  το άρθρο 32 του  Ν. 4412/2016.

Αιτιολόγηση επείγοντος:

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως για λόγους επίσπευσης  της διαδικασίας, με δεδομένο ότι η περιοχή του Δήμου Πλατανιά επλήγη ξανά τα τελευταία εικοσιτετράωρα από το νέο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας ¨Βικτώρια¨.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά