Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

  1. Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Έργα αποκατάστασης αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας σε περιοχές των πληγεισών Δημοτικών  Ενοτήτων  Βουκολιών  και Κολυμβαρίου»

Αιτιολόγηση επείγοντος:

Μετά από πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή της ΤΚ Κακοπέτρου στις Τοπικές Κοινότητες Κακοπέτρου και Παλαιών Ρουμάτων της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών και στις Τοπικές Κοινότητες Δελιανών και Ζυμβραγού της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου, του Δήμου Πλατανιά, είχαμε πρόκληση μεγάλων ζημιών στις υποδομές του Δήμου.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης με την 307/1-8-2018 Απόφασή του, κήρυξε την περιοχή του Δήμου Πλατανιά σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και με την 483/23-10-2018 αποφάσισε την παράταση της έως 23/1/2019.

Αναγκαία είναι η άμεση αποκατάσταση των ζημιών προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στις μετακινήσεις των δημοτών και των επισκεπτών της περιοχή μας ενόψει του χειμώνα και των συνθηκών που έχει προκαλέσει η αποψίλωση των βουνών και του κινδύνου κατολισθήσεων .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά