Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:

  1. Αποδοχή χρηματοδότησης (Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού) -αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018
  2. Αποδοχή χρηματοδότησης (Συντήρηση Επαρχιακής Οδού 14 στο τμήμα Νεμπρός-Πύργος Βουκολιών Δήμου Πλατανιά)-αναμόρφωση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018
  3. Αποδοχή χρηματοδότησης (Βελτίωση Αγροτικής Οδού Άστρικας-Μεσονήσι ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά)-αναμόρφωση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018
  4. Αποδοχή χρηματοδότησης-αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018
  5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2018
  6. Αποδοχή χρηματοδότησης (Διαμορφώσεις-κατασκευές-συντηρήσεις υποδομών σε κοινοχρήστους και αθλητικούς χώρους)-αναμόρφωση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018
  7. Αποδοχή χρηματοδότησης (Αποκατάσταση ζημιών υποδομών στο Δήμο Πλατανιά Ν.Χανίων από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018)-αναμόρφωση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018
  8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά