Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Ιουλίου έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

  1. Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο: Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων την 26/10/2017 στον Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων, 4ο υποέργο: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
  2. Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων την 26/10/2017 στον Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων, 5ο υποέργο: «ΕΡΓΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΥΣΒΑΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Αιτιολόγηση επείγοντος:

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως για τους παρακάτω λόγους:

(θέμα 1ο): Μετά από την έντονη βροχόπτωση της 26ης Οκτωβρίου του 2017, στα όρια του Δήμου Πλατανιά, είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και την πρόκληση μεγάλων ζημιών αφού τα ακραία καιρικά φαινόμενα ήταν παρατεταμένα με καταγεγραμμένο ύψος βροχόπτωσης 242mm σε μικρό διάστημα λίγων ωρών .

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης με την 409/26-10-2017 Απόφασή του, κήρυξε την περιοχή του Δήμου Πλατανιά σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και με την 156/26-04-2018 αποφάσισε την παράταση της έως 26/07/2018.

Αναγκαία είναι η άμεση αποκατάσταση των ζημιών προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στις μετακινήσεις των δημοτών και των επισκεπτών της περιοχή μας.

(θέμα 2ο): Μετά από την έντονη βροχόπτωση της 26ης Οκτωβρίου του 2017, στα όρια του Δήμου Πλατανιά, είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και την πρόκληση μεγάλων ζημιών αφού τα ακραία καιρικά φαινόμενα ήταν παρατεταμένα με καταγεγραμμένο ύψος βροχόπτωσης 242mm σε μικρό διάστημα λίγων ωρών .

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης με την 409/26-10-2017 Απόφασή του, κήρυξε την περιοχή του Δήμου Πλατανιά σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και με την 156/26-04-2018 αποφάσισε την παράταση της έως 26/07/2018.

Αναγκαία είναι η άμεση αποκατάσταση των ζημιών προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στις μετακινήσεις των δημοτών και των επισκεπτών της περιοχή μας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Δήμαρχος Πλατανιά