Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πλατανιά   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

  1. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών που εφάπτονται βόρεια, ανατολικά και νότια του Ο.Τ. 1 της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Παλαιό Γεράνι του Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μαλανδράκης Ιωάννης