Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 15/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης για την διοργάνωση από τον Δήμο Πλατανιά αγώνων δρόμου – κάθε ηλικίας – με την επωνυμία “1ος Δρόμος Μουσούρων” στις 18 Νοεμβρίου 2018 και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής:  κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Το Δ.Σ. συνεδριάζει εκτάκτως καθώς η συζήτηση του ως άνω αναφερόμενου θέματος για την λήψη σχετικής απόφασης, κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα λόγω πραγματοποίησης της ως άνω αναφερόμενης διοργάνωσης την Κυριακή 18/11/2018)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ