Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 10/07/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                         ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 10/07/2019

Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδοτήσεων & Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2019

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Έγκριση της με αριθμ. 36/2019 Απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ με θέμα «Αναμόρφωση Πρ/σμού 2019»

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ

Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “ΝΕΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  4**** ΣΤΟ ΓΕΡΑΝΙ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ”, ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Ε.” που βρίσκεται στην θέση “Λειβάδια”, εκτός ορίων   οικισμών της Τοπικής Κοινότητας Γερανίου Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών περιμετρικά του Ο.Τ. 106 της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης Μάλεμε Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Άδεια έγκρισης εισόδου εξόδου για το τυποποιητήριο ελαιολάδου του Niels Holger Kirkete Nielsen το οποίο βρίσκεται εκτός οικισμού Νιού Χωριού του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Άδεια έγκρισης εισόδου εξόδου για το υπό αδειοδότηση κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) café – αναψυκτήριο ζεστής και κρύας κουζίνας» της Κατάκη Μαρίας το οποίο βρίσκεται στη θέση Καυκάλες εκτός οικισμού Μαλεμε του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Άδεια έγκρισης εισόδου εξόδου για το υπό αδειοδότηση κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (καφενείο) και Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών» της Γουμενάκη Δωροθέας το οποίο βρίσκεται εκτός οικισμού Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟΥ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟΥ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Παράταση προθεσμίας έργου με τίτλο : «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Παράταση προθεσμίας έργου με τίτλο «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 11ης Φεβρουαρίου 2017 της ΣΑΕ 571 με ενάριθμο 2014ΣΕ57100004)»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Παράταση προθεσμίας της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμοί ρεμάτων, χειμάρρων, αποκαταστάσεις οδών και παρακείμενων φρεατίων και τάφρων»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. και Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Ονοματοδοσία στην Δ.Κ. Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Κουκουράκη Στυλιανή του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Πρασέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Μιχελάκη Αναστάσιο του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Σέμπρωνα της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά