Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 3/12/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) και του Ν. 4555/2018 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 3/12/2019

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2019

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Αποδοχή όρου για την «πρόσθετη ασφάλεια» του δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πλατανιά», προϋπολογισμού 868.000,00€, ενταγμένου στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

  1. Θέμα 3ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της μελέτης της νέας γέφυρας του ποταμού Κερίτη στον οικισμό Αλικιανού του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

  2. Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Kατανομή πίστωσης ποσού 46.430,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, (Δ΄κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων μας και απόδοσή του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά

  1. Εισηγητής: κ. Ιωάννης Δαράκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 5ο: Παραχώρηση-προσωρινά και περιστασιακά-του πρώην Δημοτικού Σχολείου Καλυδωνίας Κολυμβαρίου, για την διήμερη στέγαση του 3ου Συστήματος Προσκόπων Χανίων, με αφορμή την εκδρομή που θα πραγματοποιήσουν στην περιοχή

  1. Εισηγητής: κ. Ιωάννης Δαράκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 6ο: Ορισμός Προέδρου & Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

  1. Θέμα 8ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Πλατανιά, με τον αναπληρωτή του, στην Γενική Συνέλευση της Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την Επωνυμία «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος Περιόδου 1940-1945 “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ”», η οποία θα γίνει στις 14/12/2019 στα Καλάβρυτα

  2. Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

  3. Θέμα 9ο: Έγκριση παράθεσης κεράσματος (μπουφέ) και παράθεσης δείπνου στο πλαίσιο παρουσίασης του Λευκώματος του Δήμου Πλατανιά στις 9/12/2019 στo MINOA PALACE

  4. Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

  1. Θέμα 10ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Θωμαδάκη Ιωάννη του Ευστρατίου κάτοικο Φουρνέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Βαγιακή Μαρίνα του Παναγιώτη κάτοικο Κοινότητας Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. Μαλεφιουδάκη Κλεάνθη του Αθανασίου κάτοικο Φουρνέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Τροποποίηση της αποφ. Δ.Σ. 26-2019 του Δήμου Πλάτανιά, ως προς  τον καθορισμό του ύψους αποζημίωσης συμμετοχής σε συνεδριάσεις των μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά, για το διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος- 2019

Εισηγητής: κ. Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη, Πρόεδρος ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά