Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 20/11/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) και του Ν. 4555/2018 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                         ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 20/11/2019

 Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2019

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Οικ. έτους 2019

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1o ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων στις 26/10/2017 στον Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων Υποέργο 3: Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικά κτίρια»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΜΠΡΟΣ – ΠΥΡΓΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Τακτοποίηση Δημοτικού Σχολείου Κολυμβαρίου στο Ν. 4495/2017

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Διευκρίνηση ορίου οικισμού Γαβαλομουρίου Κοινότητας Χρυσαυγής ΔΕ Μουσούρων

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης  Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Ορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Δαράκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 11ο: Ορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Δαράκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 12ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλασσιά περιοχή “νότια της Κρήτης”     

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου ευρισκομένου στην Κοινότητα Σπηλιάς, κατόπιν αιτήματος του εκμισθωτή

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Παραχώρηση προς χρήση από τον Δήμο Πλατανιά προς τον ΤΟΕΒ πηγαδιού ευρισκομένου στην θέση ΄΄Καμίνια΄΄ Κοινότητας Φουρνέ Δ.Ε. Μουσούρων

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Φραγκάκη Δήμητρα του Γεωργίου κάτοικο Κοινότητας Λάκκων της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Μαραγκουδάκη Φανή του Αιμίλιου κάτοικο Κοινότητας Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Δερμιτζάκη Σταύρο του Ελευθερίου κάτοικο Κοινότητας Βατόλακκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Ζερβουδάκη Στυλιανό του Γεωργίου κάτοικο Κοινότητας Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Shehaj Durim του Mehdi κάτοικο Κοινότητας Ξαμουδοχωρίου  της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Μπομπολάκη Αθανασία του Σπυρίδωνος κάτοικο Κοινότητας Βουκολιών της Δ.Ε. Βουκολιών Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21οΑνανέωση άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου στην κα Δεικτάκη Αλεξία του Αθανασίου κάτοικο  Αλικιανού της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο:  Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Αλιγιζάκη Σοφία του Κωνσταντίνου κάτοικο Κοινότητας Ορθουνίου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά ως διοργανωτής & συνδιοργανωτής στις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου της Εθνικής Αντίστασης

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 24ο:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά ως συνδιοργανωτής στην επετειακή εκδήλωση του Πολιτιστικού Κέντρου Σκινέ “Ιουλιανός Τσιράκης”

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 25ο:  Ορισμός μελών Επιτροπής Διαχείρισης Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Εισηγητής: κ. Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη, εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος