Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 16/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου Δήμου Πλατανιά, οικονομικού έτους 2017

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ