Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 13/03/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                         ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 13/03/2019

 Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 3ο: Υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού για την στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δήμου Πλατανιά στο πλαίσιο του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

 Θέμα 4ο: Kατανομή πίστωσης  ποσού  45.090,00€  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, (Α΄κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων μας και απόδοσή του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 5ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων της εθνικής επετείου 25ης  Μαρτίου 1821 και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 7ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά ως συνδιοργανωτής, με τον Παραδοσιακό Σύλλογο Χανίων «ΒΙΓΛΑΤΟΡΕΣ» στην φιλοξενία του Αδελφού Σωματείου «Ποντιακής Εστίας Στουτγάρδης» που θα γίνει 22 έως και 26 Μαρτίου 2019 και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 8ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Μπριτζολάκη Ευστράτιο του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 9ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Δρακάκη Δράκο του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 10ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Μαυρομματάκη Εμμανουήλ του  Δημητρίου, κάτοικο Τ.Κ. Ουρθουνίου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Ανάκληση της με αριθμ. 48/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επέκταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Βουβών και διασύνδεση με νέα δεξαμενή ύδρευσης»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Έγκριση μετάβασης υπηρεσιών ΤΠΕ στην υποδομή G-CLOUD της ΚτΠ ΑΕ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά