Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 6/06/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 6/06/2018

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού & τροπ/ση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2018

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: «Aποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και υποβολή πρότασης με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ παιδικών χαρών ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: «Aποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και υποβολή πρότασης με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπεσ δρασεισ του ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Έγκριση της με αριθμ. 49/2018 Απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π. με θέμα «Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού και ψήφιση πιστώσεων»

Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Π.

 Θέμα 6ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Πλατανιά – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) για την “Ενίσχυση του Μηχανισμού Καθαριότητας Δήμου Πλατανιά για το έτος 2018-2019 ”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 7ο: Διαπίστωση παραγραφής αξιώσεων κατά του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 8ο: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 YΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» με ανάδοχο του έργου την ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΤΕΕ

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Άμεση Αποκατάσταση Ζημιών πού προκλήθηκαν με την πλημμύρα της 10ης Μαρτίου 2015»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 10ο: Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτου ευρισκομένου στην Δ.Κ. Γερανίου (Άνω Γεράνι) Δ.Ε. Πλατανιά (άρθρο 186 παρ. 1 και 5 & 191 παρ. 1 του Ν.3463/06)

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 11ο: Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της απόφασης οριοθέτησης του Καταφυγίου Άγριας Ζωής Ροδωπού Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Παραχώρηση κοινής χρήσης  τμήματος  του δημοτικού ακινήτου της ΑΓΡΕΞ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλικιανού

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Παραχώρηση δημοτικών  κοινόχρηστων χώρων σε πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Πλατανιά, για την υλοποίηση εκδηλώσεων

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και  Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ , Μαθητεία  ΕΠΑΣ – Μαθητεία ΙΕΚ ) για απασχόληση στο Δήμο Πλατανιά κατά το σχολικό έτος 2018-2019

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 15ο: Έγκριση τουριστικής προβολής και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την προβολή Δήμου Πλατανιά σε ξενόγλωσσο τουριστικό έντυπο/εφημερίδα

Εισηγητής: κ. Πέτρος Μαρινάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

 Θέμα 16ο: Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Αλυγιζάκη Ζαχαρία του Εμμανουήλ, κάτοικο Δ.Κ. Γερανίου της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Μαραγκουδάκη Φανή του Αιμίλιου, κάτοικο Τ.Κ. Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Μιχελάκη Αναστάσιο του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Σέμπρωνα της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Ροδολάκη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Δ.Κ. Γερανίου της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Λήψη απόφασης για τη θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Περβολιανάκη Θεάνω – Βασιλική, κάτοικο Τ.Κ. Μανωλιόπουλου της Δ.Ε. Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 21ο: Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Φουτάκη Χρυσάνθη του Ευτυχίου, κάτοικο Ραπανιανών της Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 22ο: Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ.  Ανδρεαδάκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Ψαθογιάννου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Άσκηση δικαιώματος παράτασης της σύμβασης “Μίσθωση απορριμματοφόρου για αποκομιδή απορριμμάτων για 2 μήνες (με δικαίωμα προαίρεσης για ισόποση παράταση)” (Αρ.Πρωτ σύμβασης:4147/11-04-2018 και ΑΔΑΜ:18SYMV002930586 2018-04-11)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά