Πρόσκληση σύγκλησης Δημόσιας Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 8/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: Σύσκεψη για την επιτυχή οργάνωση, χρηματοδότηση και εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας στον Δήμο Πλατανιά, κατά τις επόμενες ελαιοκομικές περιόδους.

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                         ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ