Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας την 29η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πλατανιά στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κρήτης

Εισηγητής: κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, Δήμαρχος Πλατανιά

  1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Βελτίωση Δημοτικού δικτύου ΤΚ Πρασέ»

Εισηγητής: κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, Δήμαρχος Πλατανιά

  1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Βελτίωση Δημοτικού δικτύου Λάκκων – Μεσκλών»

Εισηγητής: κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, Δήμαρχος Πλατανιά

  1. Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 20

Εισηγητής: κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ