Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πλατανιά για την εκλογή στο αξίωμα του Αντιπροέδρου του οργάνου.

Κατόπιν της κένωσης της θέσης του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, καλείστε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας την Πέμπτη 21/03/2024 και ώρα 16.00, σε Ειδική Συνεδρίαση του οργάνου με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά» η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 5056/2023.

                                                                                                      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                          Αντώνιος Φραγκονικολάκης