Πρόσκληση για Ανάθεση Προμήθειας Σκυροδέματος των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση Προμήθειας Σκυροδέματος των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πλατανιά:

  • ΔΕ Πλατανιά
  • ΔΕ Βουκολιών
  • ΔΕ Κολυμβαρίου
  • ΔΕ Μουσούρων

 

Αρχεία