Πρόσκληση Έκτακτης Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 18/05/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης:

 Θέμα 1ο: Εισήγηση περί έγκριση διενέργειας υπηρεσίας για τη Ναυαγοσωστική Προστασία των παραλιών του Δήμου Πλατανιά 2018 (εναρμονισμένη με το Π.Δ. 31/2018 – ΦΕΚ 61/04.04.2018 τεύχος Α’ και το με αρ. πρωτ.: 2131.17/1497/2018, 27-4-2018 του από 24/ 04/2018 πρακτικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων περί χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων του Νομού Χανίων)

Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 (Το Δ.Σ. συνεδριάζει εκτάκτως καθότι η έναρξη των εργασιών της ναυαγοσωστικής κάλυψης ορίζεται στην 01/06/2018 και οι υπηρεσίες πρέπει να κινηθούν άμεσα και αρμοδίως προκειμένου να μην υπάρξει κενό στη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου, το οποίο θα θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία – ασφάλεια)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ