ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων για την υποβοήθηση της άσκησης των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας στον Δήμο Χανίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εννιά (9) μηχανικούς απόφοιτους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων».

Προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) – Πολεοδομίας για το Δήμο Χανίων που υποστηρίζει και τους Δήμους Αποκορώνου, Πλατανιά, Κισσάμου, Καντάνου – Σελίνου, Σφακίων και Γαύδου, υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Χανίων και του ΔΕΠΑΝ σχετική προγραμματική Σύμβαση, προκειμένου το Δίκτυο να υποστηρίξει την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) – Πολεοδομίας του Δήμου Χανίων για το σύνολο των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) – Πολεοδομίας.

Αρχεία