Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 21/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 «Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023, με  τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας  διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση Πρ/σμού Δήμου Πλατανιά Οικ. έτους 2024

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Πλατανιά, οικονομικού έτους 2024

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ