Προσφυγή του Δήμου Πλατανιά, στο ΣτΕ κατά του τέλους ταφής που παρακρατειται ήδη από τους τακτικούς πόρους του Δήμου

Προσφυγή του Δήμου Πλατανιά, στο ΣτΕ κατά του τέλους ταφής που παρακρατειται ήδη από τους τακτικούς πόρους του Δήμου

Ο Δήμος Πλατανιά αντιδρά με προσφυγή στο ΣτΕ, με αποφάσεις του Δημάρχου & της
Δημοτικής Επιτροπής, για ακύρωση και αναστολή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων
είσπραξης του τέλους ταφής. Η αναγκαστική είσπραξη από το Κράτος, του επιβληθεντος
τέλους ταφής απορριμμάτων, έχει επιβαρύνει υπέρμετρα τους προϋπολογισμούς των
Δήμων επιβάλλοντας τελικά ένα μεγάλο και μη ανταποδοτικό κόστος στα νοικοκυριά
και στις επιχειρήσεις.
Όπως είχε την ευκαιρία να επισημάνει, μεταξύ των άλλων, σε πρόσφατο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΕΔΕ ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, «…οι
υπολειπόμενες ποσότητες των απορριμμάτων που καταλήγουν σε ταφή δεν είναι ευθύνη
των Δήμων. Αντίθετα είναι απόρροια της διαχρονικής ολιγωρίας της Πολιτείας να
εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους μέσα και από συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα, προκειμένου να έχουν κατασκευαστεί οι κατάλληλες υποδομές για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Επίσης ο τρόπος με τον οποίο επιβλήθηκαν
τα ποσά, αποδεικνύει την προχειρότητα και του τρόπου υπολογισμού τους…».
Είναι προφανές το ιδιαίτερο έννομο συμφέρον του Δήμου μας να συμμετάσχει
στην δικαστική διεκδίκηση για την ακύρωση των άνω αποφάσεων, εκ των οποίων
πλήττεται και προκαλείται ζημία στον προϋπολογισμό ποσού, υπεράνω του μισού
εκατομμυρίου ευρώ, που παρακρατείται από τους ΚΑΠ, καθώς και για την ακύρωση
πιθανών μελλοντικών παρακρατήσεων.
Με την απόφαση του Δημάρχου Πλατανιά και σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ ο
δικαστικός χειρισμός της υπόθεσης ανατέθηκε σε εξειδικευμένες δικηγορικές εταιρείες
αφού οι συγκεκριμένες αποφάσεις πάσχουν, δεδομένου ότι για μια σειρά νομικών λόγων,
είναι και αντισυνταγματικές, προκαλώντας στους Δήμους, σημαντική απώλεια πόρων.