Προμήθειες μηχανημάτων έργου, οχημάτων& συνοδευτικού εξοπλισμού,στο Δήμο Πλατανιά , με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” και από ιδίους πόρους του Δήμου, Προϋπολογισμού433.400,00€.

Προμήθειες μηχανημάτων έργου, οχημάτων& συνοδευτικού εξοπλισμού,στο Δήμο Πλατανιά , με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” και από ιδίους πόρους του Δήμου, Προϋπολογισμού433.400,00€.

Ο Δήμος Πλατανιά  ανακοινώνει ότι εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ” , η προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, συνολικού Προϋπολογισμού 433.400,00€, εκ των οποίων τα 198.400,00€ είναι από ιδίους πόρους του Δήμου .

Η παραπάνω χρηματοδότηση έχει ως σκοπό, την ανανέωση του πεπαλαιωμένου στόλου οχημάτων του Δήμου και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, των Δημοτών μας.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Πλατανιά θα προμηθευτεί τα παρακάτω μηχανήματα:

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π/Υ
Μηχανικός εκσκαφέας – φορτωτής 1  
Μικρός φορτωτής πλάγιας ολίσθησης 1  
Ημιφορτηγό pick-up μονής καμπίνας και εξοπλισμό πυρόσβεσης 2  
Φορτηγό ανατρεπόμενο με γερανό και αρπάγη 1  
Κλαδοθρυμματιστής 1  
ΣΥΝΟΛΟ   433.400,00€

Το επόμενο διάστημα θα γίνει διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια τους.