Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών σε 14 ναυαγοσωστικούς πύργουςέτος 2018, εναρμονισμένη με το Π.Δ. 31/2018 – ΦΕΚ 61/04.04.2018 τεύχος Α’ και το με αρ. πρωτ.: 2131.17/1497/2018, 27-4-2018 του από 24/ 04/2018 πρακτικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων περί χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων του Νομού Χανίων).

Oι εργασίες της ναυαγοσωστικής κάλυψης της παραλίας θα υλοποιηθούν για το χρονικό διάστημα από 01/06 /2018 μέχρι και 30/09/2018. Σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης μετά την 01/06/2018 η ημερομηνία λήξης παραμένει ίδια, ήτοι η 30/9/2018.

Αρχεία