Τεχνική Υπηρεσία

Για δυνατότητα συναλλαγών με την Τεχνική Υπηρεσία παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, είτε τις αποστέλλει ηλεκτρονικά και τις παραλαμβάνει αυτοπροσώπως.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διευθυνση Τεχνικών Υπηρεσίων

Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Μουσούρων, Αλικιανός Χανίων

Τηλέφωνο: 2821 3 41011

Fax: 2821 3 41035

Email: dimos@platanias.gr