Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις

Για έκδοση Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων  παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιείται για την άμεση εξυπηρέτηση σας, την πύλη WWW.GOV.GR

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δημοτολόγιο ΔΕ Πλατανιά

Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Πλατανιά

Τηλέφωνο: 2821 3 40013

Fax: 2821 3 40090

Email: katsikoulaki@platanias.gr


Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας του ατόμου που προσέρχεται στην υπηρεσία και είναι εγγεγραμμένος στην εν λόγω Οικογενειακή μερίδα (Ο.Μ).

[Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο είναι απαραίτητο να έχει μαζί του είτε εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή είτε παραγγελία εισαγγελέα όταν δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/99 Άρθρο 5 §3].

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται μόνον από την Δημοτική Ενότητα Πλατανιά.

  •  Ώρες εξυπηρέτησης κοινού 8.00-14.30.
  •  Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με τηλεφωνικές αιτήσεις.

Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ζητούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας τα εν λόγω πιστοποιητικά, τα οποία του αποστέλλονται χωρίς την παρέμβαση τρίτων.

Χάριν διευκόλυνσης των Ελλήνων του εξωτερικού δεχόμαστε αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης από τους ίδιους τους δημότες. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της ταυτότητας τους, και αποστέλλονται κατευθείαν στην προξενική αρχή της επιλογής τους.

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ΔΕΝ αποστέλλονται σε ιδιωτικά Fax ή email:


  • για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων,
  • το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί φωτοτυπία και δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).