Οικονομικές Συναλλαγές

Για δυνατότητα Οικονομικών Συναλλαγών παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Τις αιτήσεις υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, είτε τις αποστέλλει ηλεκτρονικά και τις παραλαμβάνει αυτοπροσώπως.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Πλατανιά

Τηλέφωνο: 2821 3 40010 και 24

Fax: 2821 3 40090

Email: esoda@platanias.gr