Κοινωνική Πολιτική Δήμου

Ο Δήμος Πλατανιά, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την κοινωνική ένταξη και προστασία, αναπτύσσει και παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην άρση κάθε είδους διακρίσεων, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, στην κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικά ομάδων, στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας των δημοτών του και στην προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

Σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία, όπως αυτή που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας, η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και η στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πλατανιά, η οποία, τα τελευταία χρόνια, προχωρά με συστηματικότητα, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, στη δημιουργία νέων κοινωνικών δομών – όπως είναι το Κέντρο Κοινότητας – στην αναβάθμιση της λειτουργίας υφιστάμενων κοινωνικών δομών – όπως π.χ. το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι – και στην υλοποίηση μιας σειράς δράσεων και προγραμμάτων (Κοινωνικό Φροντιστήριο, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ΤΕΒΑ, κ.α.) για την ουσιαστική στήριξη και ανακούφιση των ευπαθών – κοινωνικά και οικονομικά – ατόμων και οικογενειών του Δήμου μας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις κυριότερες δομές και τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Πλατανιά, παρουσιάζονται στις ακόλουθες υπό-ενότητες: