Διαύγεια

 Παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμό για τις αναρτήσεις πράξεων στην Διαύγεια του Δήμου Πλατανιά

 

Yπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”