Προγραμματισμός για την επέκταση της δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi) από το Δήμο Πλατανιά μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU & με ίδιους πόρους.

Προγραμματισμός για την επέκταση της δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi) από το Δήμο Πλατανιά μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU & με ίδιους πόρους.

Τη δημιουργία νέων δημόσιων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο διεκδικεί ο Δήμος Πλατανιά μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU. Ο Δήμος Πλατανιά υπέβαλλε έγκαιρα την προηγούμενη εβδομάδα την σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος και αναμένει τα αποτελέσματα της διαδικασίας. Ο Δήμος Πλατανιά είχε υποβάλει στο ίδιο πρόγραμμα  και το Μάιο αίτηση , από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα  , αλλά το πρόγραμμα τότε για τεχνικούς λόγους δεν είχε ολοκληρωθεί και επαναλήφθηκε .

Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Πλατανιά κ.Γ. Μαλανδράκης«ο Δήμος Πλατανιά προγραμματίζει εντός του 2019 – συμπληρωματικά με την παραπάνω πρωτοβουλία – την επέκταση του δικτύου δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi) σε διάφορες περιοχές και σημεία υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου και για το σκοπό αυτό έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση – η οποία θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου – στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019».