Γενικός Γραμματέας Δήμου Πλατανιά

Γενικός Γραμματέας Δήμου Πλατανιά

Η Δρ. Τριανταφυλλιά (Λία) Νικολάου είναι Φυσικός του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Διδάκτωρ του Πολυτεχνείου Κρήτης στην επιστημονική περιοχή της Βιώσιμης Παραγωγής και Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων. Από το 2008 μέχρι σήμερα εργάσθηκε στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ως Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος στην ανάπτυξη ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων, μελέτες βιωσιμότητας – σκοπιμότητας, αδειοδοτήσεις, επιχειρηματικά σχέδια έργων και έργα ΣΔΙΤ και ως Project Manager σε πλήθος συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων-έργων σχετικά με καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης ύδατος και ενέργειας με έμφαση στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα το 2014-2015 εργάστηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εξωτερικός επιστημονικός σύμβουλος υπεύθυνος για την οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος για τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, με συμβολή στην εναρμόνιση της Ελλάδος με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕC), τη διαμόρφωση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου και της εθνικής στρατηγικής που αφορά στην κοστολόγηση υπηρεσιών ύδατος.

Από το 2010 μέχρι σήμερα συμμετέχει ως μεταδιδακτορικός ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα του Πολυτεχνείου Κρήτης και του ΤΕΙ Κρήτης (νυν ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) και είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Από το 2005 είναι συγγραφέας διεθνών τεχνικών βιβλίων, άρθρων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και κριτής σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει ενεργό παρουσία ως ομιλήτρια σε συνέδρια, workshops και forums.

Από το 2018 διδάσκει στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

 

Socials